Gydar Industries -Universal apps (UAP) for Windows 10 (PC, tablets and phone) Norwegian
YOU ARE HERE: APPS / REIS OSLO BYSYKKEL / FAQ

REIS OSLO BYSYKKEL

There is no English FAQ for this app.

The Norwegian FAQ is therefore shown instead.
Spørsmål som kunder ofte lurer på vedrørende REIS Oslo Bysykkel


HVORFOR ER DET IKKE MULIG Å TA UT SYKLER MED APPEN?
En app som denne er begrenset av hva som er mulig med det åpne APIet som Oslo Bysykkel har gjort tilgjengelig for 3. parts utviklere.

Hvis APIet til Oslo Bysykkel blir utvidet så vil jeg utvide appen tilsvarende.
Jeg kommer også til å ta kontakt med Oslo Bysykkel og spørre om de kan utvide APIene.
AUTO-ZOOM OG FOKUS I KARTET ER OFTE RAR. NOEN GANGER ZOOMES DET PERFEKT, ANDRE GANGER ALT FOR NÆR ELLER LANGT UNNA. HVORFOR?
Det er noen problemer med kartkontrollen til Microsoft i Windows 10. Dette fungerte alltid korrekt i WP7 og WP8, men i W10 så er dette blitt ganske ustabilt.

Jeg har testet å kjøre samme kode flere ganger etterhverandre som skulle sentrere kartet på Oslo og zoome akkurat så alle stativene fuller skjermen. Kjører man denne koden flere ganger på samme PC, så vil den noen ganger blir helt korrekt, og andre ganger så er kartet fokusert feil og Oslo blir et lite område oppe i hjørnet. For så å bli korrekt neste gang man kjører samme koden. Det er kort sagt rimlig ustabilt.

Det er flere utviklere som har klaget på dette til Microsoft, så en kan bare håpe at dette vil fungere med fremtidige oppdateringer av Windows.